Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 •  ÅÅMMDD [-nnnn]
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply_bostadsbolaget@eda.se.
 • Jag har läst och förstått villkoren nedan:

Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) att Eda Bostads AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Eda Bostads AB lagrar, sparar, bearbetar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på Eda Bostads ABs hemsida. Jag är medveten om att Eda Bostads AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.